سوادكوه - لیندی سلام بر سوادكوه ،سلام بر سوادكوهی های ساده دل و مهربان ،درود بر شهرستان مهر و سادگی ، سلام بر آرامش ، همیشه دوستت دارم و به تویی بودنم افتخار میكنم كاش در تو بودم و با تو ،هرچند مسائلی چون نبود كار مرا از تو جدا كرد ولی همیشه به فكرت هستم و به اندیشه پیشرفت تو ،به جوانانت ایمان دارم ، به امید و پشتیبانی خدا و همدلی جوانان شادابت روزی تو از محرومیت به سوی شهرستان برخوردار رهنمون خواهی شد . http://lind.ir 2017-10-16T16:08:54+01:00